GRES ANALİZLERİ

 • Analiz
 • Greslerde Korozyon Testi
 • Penetrasyon Testi
 • Greslerde Damlama Noktası Analizi
 • Greslerde Damlama Noktası Analiz
 • Greslerde Yağ Ayrılma Testi
 • Greslerde Sızma Eğilimi Testi
 • Greslerde Yağ Ayrılma Testi
 • Greslerde Depolama Sırasında Yağ Ayrılma Testi
 • Greslerde Su Spreyi Testi
 • Roll Stabilitesi Testi
 • Yağlama Greslerinde Santrifüjleme ile Ayrışan Yağ Miktarı Tayini (%)
 • Greslerde Su İle Yıkanma Testi
 • Standart
 • ASTM D1743, D4950, D5669
 • ASTM D5, D217, D937, D1321, D1403, D2884, D4950, D5329
 • ASTM D2265
 • ASTM D566
 • ASTM D6184, FTM 791-321
 • ASTM D1263; FTM 791-3454
 • ASTM D6184, FTM 791-321
 • IP 121 ve DIN 51817
 • ASTM D4049
 • ASTM D1831, MIL-G-10924SA
 • TS 6341
 • ASTM D1264, D4950; IP215; FTM 791-3252
 • Açıklama
 • Islak koşullarda depolanan konik makaralı rulmanlarda dağıtıldığında greslerin korozyon önleyici özelliklerini belirler.
 • Gres ve ilgili ürünlerin kıvamının ve kesme kararlılığını ölçer.
 • Yüksek performans greslerinin damlama noktasını ölçer
 • Yağlama Greslerinin damlama noktalarını ölçer.
 • Yüksek sıcaklıkta yağın greslerden ayrılma eğilimini ölçer.
 • Otomotiv tekerlek gresinin, öngörülen laboratuvar koşullarında gres yağının ayırma eğilimini ölçer.
 • Yüksek sıcaklıkta yağın greslerden ayrılma eğilimini ölçer.
 • Depolama sırasında gresten yağlayıcı sıvının ayrılma miktarını ölçer.
 • Bir yağlama gresinin kontrollü koşullar altında doğrudan su spreyi uygulandığında metal yüzeye yapışabilme yeteneğini ölçer.
 • Yağlama greslerinin işlenmiş penatrasyon sonundaki kesme kararlılığını ölçer.
 • -
 • Sabit bir su akışına tabi tutulan gresli rulmanın su dayanımını ölçer

GRES ve DİĞER PETROL ÜRÜNLERİ İÇİN ORTAK ANALİZLER

 • Analiz
 • Conradson Karbon Kalıntısı
 • 4 Bilye Kaynaklanma Testi
 • 4 Bilye Aşınma Testi
 • Bakır korozyon Testi
 • ICP-OES Metal Analizi
 • Petrol Ürünlerinde FT-IR Analizi
 • Standart
 • ASTM D189, D6074; ANS Z-11.25; IP 13; ISO 6615; DIN 51551; FTM 791-5001; NF T 60-116
 • ASTM D2266, D2596, D2783, D4172, IP 239
 • ASTM D2266, D2596, D2783, D4172, IP 239
 • ASTM D130, D6074, D6158; FSPT DT-28-65; IP 154; ISO 2160; DIN 51759; FTM 791-5325; NF M 07-015
 • TS 13351 ASTM D5185
 • ASTM E2412
 • Açıklama
 • Petrol ürünlerinin kok oluşturma özelliklerinin tayinidir.
 • Yağlama greslerinin EP (yüksek basınç) dayanımını ölçer
 • Yağlama greslerinin AW (aşınma önleme) derecesini ölçer
 • Yağ ve greslerde bakır üzerinde korozyon derecesini ölçer
 • Aşınma Metallerinin Ölçümü
 • -

YAĞ ve YAKIT ANALİZLERİ

 • Analiz
 • Pas Önleme Özelliği Tayini
 • Di Elektrik Kırılma Testi
 • Renk Tayini
 • Köpüklenme Testi
 • Donma Noktası Analizi
 • Nem Kabini Testi
 • Oksidasyon Stabilitesi
 • Kinematik Viskozite
 • Parlama Noktası Tayini (COC)
 • Yoğunluk
 • Akma ve Bulutlanma Noktası Tayini
 • Air Release
 • Karl Fisher Su ve Nem Tayini
 • Kinematik Viskoziteden Viskozite İndeksinin Hesaplanması
 • Petrol Ürünleri – Asit Sayısı Tayini
 • Petrol Ürünleri – Asit Sayısı Tayini
 • Kırılma İndisi Ve Kırılma Dağılımı Tayini
 • Mineral Yağ İçindeki Fosfor Testi Uv Absorbans İle
 • Motor Yağlarında Sülfatlanmış Kül Tayini (%)
 • TÜM STANDART ANALİZLERİ
 • Standart
 • NACE TM-01-72; ASTM D665*, D6158, D3603*; IP 135; ISO 7120; DIN 51585; FTM 791-4011; NF T 60-151
 • ASTM D1816-04-1mm, ASTM D1816-04-2mm, ASTM D877-02A, ASTM D877-02B, IEC 156/95
 • ASTM D156, D1500, D6045, E308; ISO 2049; IP 17 Metot B; NF M 07- 003, NF M 60-104; JIS K2580
 • ASTM D892, D6082; IP 146; DIN 51566; FTM 791- 3211; NF T 60-129
 • ASTM D1177
 • ASTM D1748; FTM 791- 5310, TS 11434
 • ASTM D943, D2274, D2893*,D4310, D6158; AOCS CD12-57, DIN 51586, 51587; ISO 4263, ISO 12205; NF M 07-047; NF T 60-150
 • ASTM D445
 • ASTM D92; IP 36, 403; ISO 2592; AFNOR T60-118; EN 22592; DIN 51376
 • ASTM D1250, D4052, D5002, D5931; ISO 12185 DIN 51757
 • ASTM D97, D2500, D5853, D6074, D6158; IP 15, 219; ISO 3015, 3016; DIN 51597; FTM 791-201; NF T 60-105
 • ASTM D3427; IP 313; ISO 9120; DIN 51381; NF E 48-614
 • ASTM D 1533, D4928, D6304, IP 386, IP 438, API MPMS
 • ASTM D2270
 • ASTM D664
 • ASTM D2896
 • ASTM D1218
 • ASTM D1901,ASTM D2008
 • TS 12330
 • TS 11434
 • Açıklama
 • Benzin, damıtılmış yakıtlar ve madeni yağlarda yoğunlaşan nemin neden olduğu, metal akşamlardaki paslanmalara karşı ürünün koruyuculuğunu ölçen analizdir.
 • Yalıtım yağının kalitesi, uzun bir ekipman servis ömrü sağlamak için düzenli aralıklarla kontrol edilmesi için kullanılan analiz metodudur.
 • Mineral yağlar, yakıtlar, mumlar ve diğer petrol ürünlerinin renk ölçümü için kullanılan analizdir
 • Petrol ürünlerinin köpüklenme derecelerini ölçer
 • Sulu motor soğutucularının (Antifriz) donma noktasını ölçer.
 • Metal koruyucuların çelik panellerin yüksek nem koşullarında paslanmasını önleme kabiliyetini ölçer.
 • Petrol ürünleri ve yağlama sıvılarının okside olma kararlılığını ölçer.
 • Sıvıların akmaya karşı direncini ölçer.
 • Petrol ürünlerinin buharlarının alev aldığı sıcaklığı ölçmek için kullanılır. (>79 °C)
 • U tipi yöntemiyle petrol ürünlerinin yoğunluklarının ölçer.
 • Petrol ürünlerinde sıvıların hala akabildiği en düşük sıcaklığı ölçer.
 • Bir türbin, hidrolik veya yağlama yağının sürüklenen havayı ayrı tutma yeteneğini ölçer.
 • Petrol ürünlerinde düşük su konsantrasyonunu ölçmede kullanılır.
 • -
 • Potansiyometrik Titrasyon Metodu
 • Potansiyometrik Titrasyon Metodu
 • -
 • -
 • -
 • -
TOP